نتایج داوری مقالات همایش به ایمیل نویسندگان مقالات ارسال شد


دبیر  علمی «اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا» از ارسال نتایج داوری مقالات همایش به ایمیل نویسندگان مقالات خبر داد و گفت: نتایج داوری مقالات همایش در تاریخ 25 مهرماه 96 توسط ایمیل به نویسندگان مقالات پذیرفته شده اطلاع رسانی شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، دکتر حاجی ولیئی در این خصوص افزود: از بین 217 مقاله ارسال شده برای کنفرانس تعداد 175 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که از این بین 45 مقاله برای ارائه شفاهی و باقی جهت ارائه پوستری انتخاب شدند.