اطلاعات لازم جهت ارسال مقاله کامل جهت داوری در مجلات علمی و پژوهشی


اطلاعات لازم جهت ارسال مقاله کامل جهت داوری در مجلات علمی و پژوهشی

پیرو اطلاعیه مورخ 19 شهریور ماه 96، آن دسته از نویسندگان مقالات پذیرفته شده در همایش که مایل به انتشار مقاله خود در مجلات اقیانوس شناسی (برای مقالات فارسی) یا Persian Gulf (برای مقالات انگلیسی) هستند تا 9 آذر ماه جاری فرصت دارند تا مقاله کامل خود را مطابق با قواعد مجله مورد نظر جهت داوری برای ایمیل همایش info@rcowa.ir ارسال نمایند. جهت آگاهی از قواعد نگارش مقاله در مجلات مذکور می توانید به وبسایت مجلات به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://jpg.inio.ac.ir

http://joc.inio.ac.ir